CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Novák, Ladislav

Attaquer le grand Ziel [Útočit na velký cíl]

ID:
605
Rok:
1972
Kategorie:
Malby
Rozměry:
510 x 418 mm
Komentář:
Froasáž, akvarel o rozměru 510 x 418 mm, signováno a datováno s uvedeným názvem uprostřed dole na tmavém pozadí, vpravo dole autorova dedikace malíři Františku Kynclovi.
Cena: 35000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Ladislav Novák (4. 8. 1925 Turnov – 28. 7. 1999 Třebíč)
Český výtvarník, básník a překladatel. Studoval český jazyk a dějepis na FF UK v Praze (1945-1950), ve výtvarném umění se však vzdělával soukromě. Mezi lety 1954 a 1985 působil jako pedagog na gymnáziu v Třebíči. V jeho tvorbě se prolíná básnická a výtvarná aktivita. Zabýval se grafikou, akvarelem, froasáží, kaligrafií a autorskou knihou. Navazoval na klasické koláže novými způsoby a postupy (čtvrcené básně, vrstvené koláže, topologické kresby). Od čtyřicátých let psal básně pod vlivem surrealismu a civilismu, po roce 1958 se věnoval vizuální poezii ovlivněné strukturami V. Vasarelyho a J. Pollocka. Na počátku sedmdesátých let věnoval pozornost kamenům, a v rámci českého akčního umění realizoval jednu z raných land-artových akcí Čarování (1972). V devadesátých letech se opět prosazovala i výrazná kaligrafická exprese – veronáže. Byl považován za jednoho z mála udržovatelů živé tradice surrealismu, přičemž jeho metody a principy obohatil zásadními objevy. Fantaskní výmysl předváděl střízlivou montážní metodou a zároveň prodlužoval romantizující linii umění, jejíž kořeny tematicky nalézal v mýtech. Uspořádal celkem čtyřicet pět samostatných výstav a zúčastnil se více než šedesáti skupinových výstav doma i v zahraničí. Vydal čtrnáct samostatných knižních (básnických) publikací, které vyšly v češtině, němčině, francouzštině a italštině. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách NG a GHMP v Praze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie moderního umění v Hradci Králové, AJG v Hluboké nad Vltavou, GBR v Lounech, MU v Olomouci, Centre Georges Pompidou v Paříži, Grafického kabinetu v Drážďanech, Muzea Schwarz v Miláně a jinde.

Další díla tohoto autora k prodeji: