CZ EN

Galerie - detail obrazu

Stritzko Otto

Píseň o Červené řece

ID:
156
Rok:
1974
Technika:
Malba
Rozměry:
740 x 570 mm; 850 x 681 mm [rám]
Komentář:
Rámováno. Provenience: zakoupeno od malířovy dcery Juliány Jirousové.
Žák prof. J. Bendy a A. Hofbauera na UMPRUM v Praze; malíř, grafik, ilustrátor; byl jedním z představitelů české moderny meziválečného období 20. století; patřil k okruhu Florianova vydavatelství Dobré dílo ve Staré Říši; řada jeho prací z 30. let vznikla pod vlivem artificialismu, rozvíjel také surrealistické motivy; jeho pozdější obrazy potvrdily klasickou kompozici moderny, někdy však byly tvořeny expresivními čistými tóny barev na prahu abstrakce; ilustroval (Ch. Waters: O starém námořníkovi, 1937); v roce 1932 obdržel cenu Sdružení výtvarníků; zastoupen ve sbírkách MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, Galerie Ztichlá klika v Praze a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005).
Cena: 15000 Kč

Další obrazy autora