CZ EN FR

Galerie - výstavy

Současná výstava

Autor, název, rok

Michel Fingesten

80 let od smrti Sigmunda Freuda

Termín May - Aug
Komentář

Grafické cykly (1915) "Psychoanalytische Glossen" a "Ecce femina". Více