CZ EN

Nakladatelství

Husserlova věcnost, Spisy II

Petr Rezek (2009)

Ztichlá klika vydala II. svazek spisů filosofa Petra Rezka "Husserlova věcnost".
VYPRODÁNO!

Jedná se přednášky, které Petr Rezek přednesl v roce 1986 na MFF UK. Husserlovo dílo je tu podáno jednak jako pokus vymanit se z polovzdělanosti jakožto nekonečného řetězce "odkazu k odkazu" a jednak jako teorie objektivujících aktů, která je výrazem touhy po blízkosti k věcem nezastřeným teoriemi a odvozenými výklady. Tento obrat k "věcem samotným" se odehrál jako kritika psychologismu a jako objev "ohledu" zakládajícího idealitu.