CZ EN

Nakladatelství

Fenomenologická psychologie, Spisy IV

Petr Rezek (2008)

Texty a přednášky z let 1971-1977. K problému psychologické přítomnosti; Myšlení a blud; Fenomenologie sexuality; Co je to normalita?
Cena: 100 Kč