CZ EN

Nakladatelství

Dopisy Hanese Reegena Vladimíru Boudníkovi a Reegenova literární pozůstalost

Hanes Reegen (2014)

Dopisy byly poprvé vydány krátce po Reegenově smrti v roce 1952 samotným Vl. Boudníkem ve 4 ex. v jeho edici "Explosionalismus". Podruhé v roce 1989 v Pražské imaginaci a potřetí v časopise Revolver Revue v r. 1994. Toto vydání bylo pořízeno podle vydán Boudníkova, které je označeno číslem 1. Bylo doplněno o několi dochovaných dopisů Boudníka Reegenovi, o Reegenův dopis rodičům a o několik jeho básní a literárních fragmentů z let 1943-1952. Kniha je doplněna 69 reprodukcemi Reegenových prací. Vyšlo jako 2. svazek edice Vladimír Boudník a přátelé, 131 stran, náklad 237 kusů, cena 150 Kč.

Dopisy byly poprvé vydány krátce po Reegenově smrti v roce 1952 samotným Vl. Boudníkem ve 4 ex. v jeho edici "Explosionalismus". Podruhé v roce 1989 v Pražské imaginaci a potřetí v časopise Revolver Revue v r. 1994.Toto vydání bylo pořízeno podle vydán Boudníkova, které je označeno číslem 1. Bylo doplněno o několi dochovaných dopisů Boudníka Reegenovi, o Reegenův dopis rodičům a o několik jeho básní a literárních fragmentů z let 1943-1952. Kniha je doplněna 69 reprodukcemi Reegenových prací.Vyšlo jako 2. svazek edice Vladimír Boudník  a přátelé, 131 stran, náklad 237 kusů, cena 200 Kč.