CZ EN FR

Nakladatelství

Přechod Avarů k zemědělství

Jindřich Toman (2014)

Jindřich Toman (nar. 1944), nadšený badatel, který se zdržuje v zahraničí a píše pod pseudonymem Jindřich Toman; pod tímto jménem publikoval řadu knih a článků o Pražském Lingvistickém kroužku, moderní české knižní kultuře a české meziválečné fotografii a fotomontáži. Známa je také jeho rozsáhlá studie o československé recepci dadaismu Now you see it, now you don’t. Zatímco v zahraničí se uplatnil jakožto vědec, v Čechách brzy dosáhne proslulosti coby poeta. Dokladem této druhé, donedávna utajované existence je Tomanova nová kniha Přechod Avarů k zemědělství, sbírka drobných beletristických prací, mezi nimiž najdeme i báseň před časem oceněnou prestižním Vavřínovým věncem obce Cerhovice: „Pepíkova modrá kráva / na oči si listí dává. / Koupíme jí kokrhel, / plácnem jí ho na prdel!“
136 stran, cena 200 Kč.