CZ EN FR

Nakladatelství

Dopisy přátelům 1949-1953.

Vladimír Boudník (2015)

Ztichlá klika vydala třetí svazek edice Vladimír Boudník a přátelé. Část publikovaných dopisů vyšla r. 1994 v Pražské imaginaci, vydání bylo doplněno zde poprvé knižně vydanými texty převzatými z Boudníkových autorských sborníků a dalšími nově objevenými a dosud nezveřejněnými dopisy. Svazek obsahuje 323 stran a 148 černobílých i barevných reprodukcí menších a příležitostných prací V. Boudníka i jeho přátel. Cena v našem antikvariátu: 400 Kč.