CZ EN

Nakladatelství

Architektonika a protoarchitektura, Spisy VII

Petr Rezek (2017)

Sedmý svazek Spisů Petra Rezka zkoumá tělesné východisko architektonické zkušeností a architektonického myšlení.
Po rozebrání 1. vydání z r. 2009 vydání druhé, ve Ztichlé klice v prodeji za 250 Kč.

Protoarchtiektura se shoduje s Malevičovou architektonikou – obě discipliny hledají předpoklady archtiektury –, ovšem odlišují se od ní mírou metafyzických východisek. Protoarchitektura vychází ze situace studu, elementárního pořádku, uklízení, tedy ze základních pocitů a aktivit, jako jsou objímání, posunutí či šimrání. Opírá se o analýzy Wölfflinovy, Semperovy a Schmarsowovy. Výsledky zkoumání aplikuje na několik příkladů současného umění a archtiektury (Rachel Whiteread, Jiří Kovanda, Zdeněk Fránek, Frank Gehry, Peter Eisenman, Sol LeWitt).