CZ EN

Nakladatelství

Proklouznutí neboli smrt, Spisy X

Petr Rezek (2014)

Proklouznutí jako zdánlivou úlevu lze, jak kniha dovozuje z názorů Alberta Giacomettiho, realizovat jako vstup do iluze iluze. Podaná teorie soklu jednak zahrnuje kritiku vizuální komunikace a jednak nabízí výklad „virtuální reality“ jako říše smrti. To vše dovozeno rozborem konkrétních příkladů. Cena: 100Kč Více

Tertium datur

Zdeněk Vašíček (2011)

Faksimile textu Tertium datur od Zdenka Vašíčka. Cena: 50 Kč. Více

Emigrace. Vstávání z mrtvých se živým nedaří.

Jan Koblasa (2011)

Ztichlá klika vydala pokračování vzpomínek výtvarníka Jana Koblasy. V roce 2002 publikovalo nakladatelství Vetus Via Koblasovy "Záznamy z let padesátých a šedesátých", u nás se jedná o první vydání umělcových prožitků z let 1968-1990 pod titulem "Emigrace. Vstávání z mrtvých se živým nedaří". - VYPRODÁNO! Více

Dopisy Vladimíra Boudníka Mikuláši Medkovi.

Vladimír Boudník (2012)

Vladimír Boudník a přátelé, svazek 1. VYPRODÁNO! Více

Přivítat pondělí.

Petr Král (2013)

První vydání této básnické sbírky. Cena: 50 Kč Více

Konec Exilu. Cizinec mezi svými.

Jan Koblasa (2014)

Ztichlá klika vydala třetí a poslední svazek deníkových záznamů sochaře Jana Koblasy, pokrývajících dobu od roku 1989 do současnosti, pod titulem Konec Exilu, Cizinec mezi svými. V naší prodejně k dostání za 100 Kč. Více

Dopisy Hanese Reegena Vladimíru Boudníkovi a Reegenova literární pozůstalost

Hanes Reegen (2014)

Dopisy byly poprvé vydány krátce po Reegenově smrti v roce 1952 samotným Vl. Boudníkem ve 4 ex. v jeho edici "Explosionalismus". Podruhé v roce 1989 v Pražské imaginaci a potřetí v časopise Revolver Revue v r. 1994. Toto vydání bylo pořízeno podle vydán Boudníkova, které je označeno číslem 1. Bylo doplněno o několi dochovaných dopisů Boudníka Reegenovi, o Reegenův dopis rodičům a o několik jeho básní a literárních fragmentů z let 1943-1952. Kniha je doplněna 69 reprodukcemi Reegenových prací. Vyšlo jako 2. svazek edice Vladimír Boudník a přátelé, 131 stran, náklad 237 kusů, cena 150 Kč. Více

Přechod Avarů k zemědělství

Jindřich Toman (2014)

Jindřich Toman (nar. 1944), nadšený badatel, který se zdržuje v zahraničí a píše pod pseudonymem Jindřich Toman; pod tímto jménem publikoval řadu knih a článků o Pražském Lingvistickém kroužku, moderní české knižní kultuře a české meziválečné fotografii a fotomontáži. Známa je také jeho rozsáhlá studie o československé recepci dadaismu Now you see it, now you don’t. Zatímco v zahraničí se uplatnil jakožto vědec, v Čechách brzy dosáhne proslulosti coby poeta. Dokladem této druhé, donedávna utajované existence je Tomanova nová kniha Přechod Avarů k zemědělství, sbírka drobných beletristických prací, mezi nimiž najdeme i báseň před časem oceněnou prestižním Vavřínovým věncem obce Cerhovice: „Pepíkova modrá kráva / na oči si listí dává. / Koupíme jí kokrhel, / plácnem jí ho na prdel!“
136 stran, cena 200 Kč. Více

Chapadla opery.

Petr Rezek (2019)

Deset přednášek k filosofii opery. Více

Dopisy přátelům 1949-1953.

Vladimír Boudník (2015)

Ztichlá klika vydala třetí svazek edice Vladimír Boudník a přátelé. Část publikovaných dopisů vyšla r. 1994 v Pražské imaginaci, vydání bylo doplněno zde poprvé knižně vydanými texty převzatými z Boudníkových autorských sborníků a dalšími nově objevenými a dosud nezveřejněnými dopisy. Svazek obsahuje 323 stran a 148 černobílých i barevných reprodukcí menších a příležitostných prací V. Boudníka i jeho přátel. Cena v našem antikvariátu: 300 Kč. Více