CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

 - Biblj Cžeská.PRODÁNO

Biblj Cžeská.

ID: 21237
Místo vydání: Praha
Nakladatel: Jiří Melantrich z Aventýna
Rok: 1556-1557
Vydání: 2. vydání Bible Melantrichovy
Formát:
Počet svazků: 1
Počet stran: [X], I-CCCCLXXIV (recte CCCCLXXV), [III], CCCCLXXV (recte CCCCLXXVI)-DCIV (recte DCV), [XVI] fol.
Hmotnost: 3 Kg
Vazba: barokní kožená z první půle 18. století
Ilustrace: Titulní list ohraničený figurálními lištami (312 x 210 mm), po stranách v lištách ženské karyatidy stojící na lvích hlavách, uprostřed císařský znak Maximiliána II v dvojrámečku (Říšský znak Maximiliána II. se znakem rodových zemí rakouských, Českého království a šesti znaky zemí Koruny české a Lucemburska), nahoře volutová kartuše s červeně tištěným, do dřeva řezaným věcným názvem, vprostřed spodní kartuše mezi Davidem a Gedeonem a latinsky červeně tištěným privilegiem s datací 1556 signet Jiřího Melantricha z Aventýna (48 x 44 mm). Na začátku biblických knih velké průpletové iniciály ve volném prostoru (iniciála P datována 1549), v textu řada obrysových iniciál s propletenými úponky ve volném prostoru ve výši 3-4 řádků. V textu řada dřevořezů cca 107 x 150 mm, po jejich stranách zdobené boční lišty. Na fol. A6a celostr. incipit předmluvy sv. Jeronýma vloženo do dřevořezu 250 x 158 mm, který se opakuje ve všech vydáních Melantrichovy bible, s vyobr. hříchu a vykoupení v šesti obrazech; předlohu má v Lutherově bibli a pochází od Lucase Cranacha ml. Na fol. A10b celostr. dřevořez v renesanční kartuši s vyobr. Stvoření světa, na fol. Ia celostr. dřevořez Začátek knih Mojžíšových, na fol. XCIIa dřevořez s vyobrazením Jozua 160 x 145 mm s ozdobnými bočními lištami, v levé liště část znaku města Plzně (pár zkřížených klíčů), zbytek znaku vložen do celostr. dřevořezu na fol. CCCLXXXVIIa s vyobr. Ezechielova vidění, na fol. CCCCLXXVIb rodokmen Ježíše Krista, sign. v levém spodním rohu "GS" a datovaný 1549; vyskytuje se již v bibli Severinově z r. 1529, autorem byl Erhard Schön (v našem vydání se jedná o zdařilý přetisk).
Komentář: Knihopis 1102; Graesse I,371
Český text gotikou, sazba Srovnání evangelistů a Rejtříků vícesloupečná, jinak dvousloupečná, místy ztrácející se sazba, arabská foliace na líci při horním vnějším okraji, živá záhlaví s rubrikou, věcné názvy ve vnějších i vnitřních rozích (jen do fol. 224b), římské číslování jednotlivých kapitol, tištěné marginálie po stranách, konkordance, rubriky, signatury, kustody (místy chybějící), ukazovací ručičky a znaménka. Na fol. 1a-452a Starý zákon, na fol. 475b-604b (recte 605b) Nový zákon. Srovnání evangelistů (fol. 373-374-[III]-375) a Tabule časů (fol. 592a-593a) tištěné černě a červeně v ozdobných renesančních rámcích a vlysech, rub fol. 472 nepotištěný, chyby v paginaci. - Titulní list při horním vnějším okraji utržený, podlepený a pomačkaný. Chybí fol. A2-A5 (část předmluvy) a 10 listů rejstříku, jeho počátek (fol. S1-S6, dvoubarevně tištěná a při vnitřním okraji pomačkaná) vevázán za tit. listem, fol. A8 s utrženými a podlepenými okraji. Na líci posledního listu v jednoduchém rámečku mezi Davidem a Gedeonem signet Melantrichův. Vlastní text je kompletní a dobře zachovalý. Barokní kožená vazba z 1. pol. 18. stol. se čtyřmi vazy ve hřbetu, barvené ořízky. Vazba odřená a ohmataná, desky v ohybu naprasklé, knižní blok při převazbě při horním okraji mírně oříznut (horní okraj nad textem cca 1,5 cm). Na rubu posledního listu provenienční přípis z 18. století.
Jiří Melantrich z Aventýna (cca 1511-1580) připravil mezi léty 1549-1577 pět vydání Bible, z toho však jen tři prošla novou redakcí: první z r. 1549, druhé (tento exemplář) a čtvrté z r. 1570, ostatní dvě edice (1560-61 a 1577) jsou přetisky, i když žádný z těchto tisků není typograficky identický. Do tohoto 2. vydání přeložil vůbec poprvé Jan Stráněnský z němčiny Srovnání evangelistů.
Cena: 200000 Kč