CZ EN

Knihy - detail knihy

Laichter, Jan a rodina - Konvolut autografů.Vložit do košíku

Laichter, Jan a rodina

Konvolut autografů.

ID: 19820
Místo vydání:
Nakladatel / tiskař:
Rok:
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran:
Vazba:
Komentář: 1) V půli přeložený dvoulist 171 x 110 mm, první 2 str. popsané hnědým inkoustem. Dopis spisovatele a literárního kritika Josefa Laichtera (1864-1949), bratra nakladatele Jana, nejmenovanému vládnímu radovi, datovaný Pod Zvičínou 23.8.1912. Prosba o místo na novém vinohradském gymnasiu pro prof. Nečase.
2) Dvakrát přeložený dvoulist ručního papíru s filigránem, popsaný po jedné str. inkoustem. Dopis Josefa Laichtera sekčnímu chefovi ministerstva zdravotnictví, MUDr. Karlu Guthovi na Smíchově, datovaný v Praze 24.1.1934. Pisatel děkuje za přání k sedmdesátce a vzpomíná mladých let, kdy společně obědvávali u pí Doubravové. Vloženo v ofrankované obálce.
3) V půli přeložený dvoulist ručního papíru 166 x 120 mm s tištěnou hlavičkou "Jan Laichter", 1. str. popsaná černým inkoustem. Dopis Jana Laichtera adresovaný MUDr. K. J. Guthovi na Smíchově. Pisatel je vděčen za laskavou vzpomínku, neboť vytrval-li Guth věrně tři desítiletí, byl zároveň obětavým spolupracovníkem i oporou Laichterových snah a úspěchů. Vloženo v ofrankované obálce s pošt. razítkem 30.X.26.
4) Identický dvoulist, 1. str. popsaná černým inkoustem. Dopis Jana Laichtera, datovaný na Král. Vinohradech 2.III.1927. Na zadní straně připsáno tužkou sběratelem Prof. Eduardem Skarnitlzem, z jehož pozůstalosti konvolut pochází: "Dr. Ant. Veselému, redaktoru a kritikovi (nar. 1888)". Pisatel se prosí za prominutí, přeje-li k dovršení doktorátu po návratu z venkova teprve dnes.
5) Dvakrát přeložený list 290 x 226 mm s tištěnou hlavičkou nakladatelství, strojem popsaná 1. a část 2. str. Dopis ThDr. Václavu Chaloupeckému, profesoru filosof. fakulty v Bratislavě, podepsaný Janem Laichterem a datovaný 21.1.1937.
6) V půli přeložený list ručního papíru s filigránem 213 x 176 mm, na 1. str. psáno modrým, pozdrav a podpis černým inkoustem. Dopis Jana Laichtera nadepsaný "Poděkování", a to za projev k jeho osmdesátce, jíž se dožil téměř bez tíhy stáří a positů umdlení, avšak mysl mučí dnešek. Datováno v lednu 1939.
7) Dva téměř identické texty, jeden na dvoulistu 230 x 170 mm, druhý na jednolistu téhož rozměru, oba v půli přeložené, jednolist na levém okraji s otvory po děrovačce. Poděkování Jana Laichtera k pětaosmdesátce dtované na Král. Vinohradech 28.I.1944, v němž mj. píše: "[...] vysoký věk omezuje v mnohém mé síly [...] abych vlatnoručně zavčas mohl Vám vděčně poděkovati [...]". Na jednolistu prof. Skarnitlzem tužkou připsáno: "tisk! Zdá se po porovnání s druhým tiskem, že je připsáno jedině datum (čísla)!", na dvoulistu pak týmž připsáno "skutečný přípisek" u doplněné doušky.
8) Oznámení o úmrtí Jana Laichtera, dvakrát přeložené a s otvory po děrovačce na horním a levém okraji.
9) Tištěné poděkování Dr. Františka Laichtera za projev účasti nad otcovým úmrtím s jeho přípisem. Dvoulist tužšího papíru 172 x 108 mm, na rubu prvního listu reprodukce fotografie Jana Laichtera a jeho podpisu, na líci druhého tištěné poděkování a přípis modrým inkoustem neurčenému adresátu: "Vážím si, že jste se tak pěkně přihlásil k otcovu dílu. I Vy patříte k okruhu české novodobé tvorby kulturní, Váš podíl na ní je trvalou hodnotou. Vděčně Váš Dr. Frant. Laichter. 15.XII.46".
10) Dvakrát přeložený list 296 x 210 mm s tištěnou hlavičkou nakladatelství Jan Laichter se strojopisným textem na 1. str. Dopis podepsaného Františka Laichtera Dr. Václavu Chaloupeckému, datovaný v Praze 20.11.1947, v němž oznamuje, že mu zasílá další svazek Českých dějin a táže se, zda může počítat se slíbeným rukopisem nově zpracovaných prvních dvou svazků této řady.
Jan Laichter (28.12.1858 Dobruška – 31.10.1946 Praha), nakladatel a knihkupec, dlouholetý předseda Svazu knihkupců a nakladatelů československých.
Cena: 800 Kč