CZ EN

Knihy - detail knihy

[Rasca, Christian Friedrich] - Trithemii de Sponheim, Abts zu Kreutzburg, Güldenes Kleinod, oder: Schatzkästlein. Aus dem Lateinischen, um seiner Unschätzbarkeit willen, ins Deutsche übersetz von Fr. Basilio Valentino, Ordinis benedicti im Kloster St. Petri Anno Christi 1482. zum erstenmale herausgegeben, nebst zwoen andern forne mit angedrucken setlenen Handschriften, von Jamimah koranhapuCH.

[Rasca, Christian Friedrich] - Trithemii de Sponheim, Abts zu Kreutzburg, Güldenes Kleinod, oder: Schatzkästlein. Aus dem Lateinischen, um seiner Unschätzbarkeit willen, ins Deutsche übersetz von Fr. Basilio Valentino, Ordinis benedicti im Kloster St. Petri Anno Christi 1482. zum erstenmale herausgegeben, nebst zwoen andern forne mit angedrucken setlenen Handschriften, von Jamimah koranhapuCH. [Rasca, Christian Friedrich] - Trithemii de Sponheim, Abts zu Kreutzburg, Güldenes Kleinod, oder: Schatzkästlein. Aus dem Lateinischen, um seiner Unschätzbarkeit willen, ins Deutsche übersetz von Fr. Basilio Valentino, Ordinis benedicti im Kloster St. Petri Anno Christi 1482. zum erstenmale herausgegeben, nebst zwoen andern forne mit angedrucken setlenen Handschriften, von Jamimah koranhapuCH. [Rasca, Christian Friedrich] - Trithemii de Sponheim, Abts zu Kreutzburg, Güldenes Kleinod, oder: Schatzkästlein. Aus dem Lateinischen, um seiner Unschätzbarkeit willen, ins Deutsche übersetz von Fr. Basilio Valentino, Ordinis benedicti im Kloster St. Petri Anno Christi 1482. zum erstenmale herausgegeben, nebst zwoen andern forne mit angedrucken setlenen Handschriften, von Jamimah koranhapuCH.


Vložit do košíku

[Rasca, Christian Friedrich]

Trithemii de Sponheim, Abts zu Kreutzburg, Güldenes Kleinod, oder: Schatzkästlein. Aus dem Lateinischen, um seiner Unschätzbarkeit willen, ins Deutsche übersetz von Fr. Basilio Valentino, Ordinis benedicti im Kloster St. Petri Anno Christi 1482. zum erstenmale herausgegeben, nebst zwoen andern forne mit angedrucken setlenen Handschriften, von Jamimah koranhapuCH.

ID: 22478
Místo vydání: Leipzig
Nakladatel / tiskař: Paul Gotthelf Kummer
Rok: 1782
Vydání: 1.
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: Front. + 135
Vazba: pův. brož., neoříznuto
Ilustrace: Do mědi rytý frontispis, v textu šest drobných dřevořezů, uprostřed horního okraje drobná tiskařská ozdůbka.
Komentář: Ferchl, s. 542; Fergusson II, s. 471; Kopp I, s. 227
Tištěno frakturou, latinská slova antikvou, prvé dva listy nepaginovány. Na str. 11-16 otištěn údajný rukopis, nalezený v ruinách starého kostela poblíž Lüneburgu, na str. 19-32 traktát "Tinctura Medicinalis et Metallurgica", datovaný "in Schweinitz den 26. Octobr. 1692 in Oberungarn. Dein treuer ... Vater Johann Jacob Neuhauß, Medicin Doct.", na str. 33-44 pojednání "Eine Tinctur, aus der Metallen Schwefel und Salze zu machen", končící textem: "Geschrieben in meiner Hütte und kleinen Zelle, Anno 1782. Der Herausgeber, Iamimah koranhapuCH". - Dobová nezdobená obálka z modrošedého papíru, při horním okraji hřbetu černým inkoustem věcný název a datace tisku, níže stopa po štítku; obálka zašpiněná, konce hřbetu mírně nantržená, oslí uši, průběžně hnědé skvrny. Na tit. listu nečitelný vlastnický přípis z konce 18. století a razítko námi neurčené lóže.
Autorem tohoto spisu, falešně připsaného významnému učenci a opatovi benediktinského kláštera ve Sponheimu, Johannu Trithemiovi (1462 Trittenheim - 1516 Würzburg), byl pravděpodobně Christian F. Rasca (1704 Krassolzheim - 1783 Altdorf), jehož předkové pocházeli ze Znojma a psali se Raschka. Vystudoval filosofii, historii, theologii a orientální jazyky na altdorfské univesitě, zabýval se též hudbou. Roku 1727 se usadil v Norimberku a věnoval se opisování, korekturám a soukromému badatelství, v letech 1734-39 pobýval v Benátkách, především ve zdejších knihovnách, studoval italštinu a příležitostně komponoval; poté se vrátil do Norimberku, kde pracoval jako knihkupecký korektor a učitel italštiny. Roku 1750 se stal učitelem, regenschorim a direktorem akademického hudebního sboru v Altdorfu, kde setrval až do svého odchodu na odpočinek r. 1774. Gel. Lexikon sv. III, s. 264, uvádí titul "Joannis Trithemii Aurifodiana", jejž Rasca sepsal jako předmět knihkupecké spekulace, vydaný rovněž coby dílo Trithemia.
Cena: 30000 Kč