CZ EN

Nakladatelství

Tělo, věc a skutečnost, Spisy V

Petr Rezek (2010)

Ztichlá klika vydala V. svazek sebraných spisů filosofa Petra Rezka "Tělo, věc a skutečnost".
Cena: 50 Kč

Druhé rozšířené vydání, 350 stran, v textu řada fotograf. a ilustr. vyobrazení. Kultovní kniha původně vydaná před třiceti lety Jazzovou sekcí konfrontuje umění šedesátých a sedmdesátých let s uměním klasickým. Rozbory řady děl body-artu, minimalismu a umění konceptuálního osvětlují kořeny současné situace umění.