CZ EN

Knihy - detail knihy

 - Sefer Yezir (tištěno hebrejsky) id est LIBER IEZIRAH Qui ABRAHAMO PATRIARCHAE adscibitur, una cum Commentario Rabi Abraham F. D. super 32 Semitis Sapientiae, a quibus liber Iezirah incipit. Translatus et Notis illustratus a Joanne Stephano Rittangelio Ling. Orient. in Elect. Acad. Regiomontana Prof. Extraord.

 - Sefer Yezir (tištěno hebrejsky) id est LIBER IEZIRAH Qui ABRAHAMO PATRIARCHAE adscibitur, una cum Commentario Rabi Abraham F. D. super 32 Semitis Sapientiae, a quibus liber Iezirah incipit. Translatus et Notis illustratus a Joanne Stephano Rittangelio Ling. Orient. in Elect. Acad. Regiomontana Prof. Extraord.  - Sefer Yezir (tištěno hebrejsky) id est LIBER IEZIRAH Qui ABRAHAMO PATRIARCHAE adscibitur, una cum Commentario Rabi Abraham F. D. super 32 Semitis Sapientiae, a quibus liber Iezirah incipit. Translatus et Notis illustratus a Joanne Stephano Rittangelio Ling. Orient. in Elect. Acad. Regiomontana Prof. Extraord.  - Sefer Yezir (tištěno hebrejsky) id est LIBER IEZIRAH Qui ABRAHAMO PATRIARCHAE adscibitur, una cum Commentario Rabi Abraham F. D. super 32 Semitis Sapientiae, a quibus liber Iezirah incipit. Translatus et Notis illustratus a Joanne Stephano Rittangelio Ling. Orient. in Elect. Acad. Regiomontana Prof. Extraord.
 - Sefer Yezir (tištěno hebrejsky) id est LIBER IEZIRAH Qui ABRAHAMO PATRIARCHAE adscibitur, una cum Commentario Rabi Abraham F. D. super 32 Semitis Sapientiae, a quibus liber Iezirah incipit. Translatus et Notis illustratus a Joanne Stephano Rittangelio Ling. Orient. in Elect. Acad. Regiomontana Prof. Extraord.

Vložit do košíku

Sefer Yezir (tištěno hebrejsky) id est LIBER IEZIRAH Qui ABRAHAMO PATRIARCHAE adscibitur, una cum Commentario Rabi Abraham F. D. super 32 Semitis Sapientiae, a quibus liber Iezirah incipit. Translatus et Notis illustratus a Joanne Stephano Rittangelio Ling. Orient. in Elect. Acad. Regiomontana Prof. Extraord.

ID: 26435
Místo vydání: Amsterdam
Nakladatel / tiskař: Joannnes & Jodocus Janssonius
Rok: 1642
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: [VIII]-208-[II - poslední čistá]
Vazba: dobová pergamenová
Ilustrace: Na nepagin. stranách 11 a 13 dvě celostr. mědirytiny s vyobrazením kabalistického Stromu života (mystický symbol s deseti vzájemně propojenými sférami) a latinsko-hebrejským pojmenováním sfér.
Komentář: Bibliographia Kabbalistica 943
Dvoubarevně tištěný titulní list (červeno-černě), z větší části dvousloupcový tisk, v levém sloupci latinský překlad, v pravém hebrejský originál. Na tit. straně dřevořezová viněta, konturové iniciály na rostlinném pozadí zalomené do výše 3-5 řádek, jednoduché linky, v úvodu předmluva Rittangeliova, na líci poslední nepaginované stránky tištěné opravy.
Dobová pergamenová vazba, lehce pokroucená a místy mírně zašpiněná, při horním i spodním okraji hřbetu mírně natržená, barvené ořízky. Na straně 199-200 drobná dírka a na několika listech drobné hnědé skvrnky.
Johann Stephan Rittangel (1606 Forscheim u Bamberka - 1652 Königsberg) německý hebraista, snad konvertita ke katolicismu a později k luteránství a kalvinismu. Od roku 1640 profesor orientálních jazyků na universitě v Královci. Roku 1641 navštívil komunitu karaitských Židů v litevské Trakai a v Londýně se roku 1641 setkal s Janem Amosem Komenským. Jeho překlad Sefer Jeciry je třetím překladem do latinského jazyka. Prvý vyšel v Paříži roku 1552 v překladu Guillauma Postela, druhý v překladu Johanna Pistoria a byl publikovaný jako součást knihy "Artis Cabalisticae ...", která vyšla roku 1587 v Basileji.
Cena: 50000 Kč