CZ EN

Knihy - detail knihy

 - [Welmi užitečná ručnj domácj knjžka]: [genž wsseliké prostředky, gak přj člowěčjch, tak dobytčjch nemocech a giných přjpadnostech, též rozličné prosspěssné wěcj k ponaučenj nesskusených obsahuge].

 - [Welmi užitečná ručnj domácj knjžka]: [genž wsseliké prostředky, gak přj člowěčjch, tak dobytčjch nemocech a giných přjpadnostech, též rozličné prosspěssné wěcj k ponaučenj nesskusených obsahuge].  - [Welmi užitečná ručnj domácj knjžka]: [genž wsseliké prostředky, gak přj člowěčjch, tak dobytčjch nemocech a giných přjpadnostech, též rozličné prosspěssné wěcj k ponaučenj nesskusených obsahuge].  - [Welmi užitečná ručnj domácj knjžka]: [genž wsseliké prostředky, gak přj člowěčjch, tak dobytčjch nemocech a giných přjpadnostech, též rozličné prosspěssné wěcj k ponaučenj nesskusených obsahuge].


Vložit do košíku

[Welmi užitečná ručnj domácj knjžka]: [genž wsseliké prostředky, gak přj člowěčjch, tak dobytčjch nemocech a giných přjpadnostech, též rozličné prosspěssné wěcj k ponaučenj nesskusených obsahuge].

ID: 22518
Místo vydání: ?
Nakladatel / tiskař: ?
Rok: mezi lety 1780 až 1800
Vydání:
Formát:
Počet svazků: 1
Počet stran: 80 dochovaných
Vazba: bez vazby
Komentář: Gotika, signatury, stránkové kustody, arabská paginace stran uprostřed horního okraje mezi drobnými tiskařskými ozdůbkami z kvítků, mizící linky, na straně 27 začína II.díl "o rozličných nákažliwých nemocech, neb tak nazwaném Pádu dobytka", na straně 53 "Djl třetí o vžitečném odstawowánj telat", na straně 67 v záhlaví linka z ornamentů a mezititul "Wyborné prostředky pro wepřowý dobytek", na straně 70 "Prostředky proti těm nemocem, kterými wepřowý dobytek obyčegně obtjžen býwá".
Uvedený titul je přibližný a vychází z několika pozdějších vydání z 19. století. Chybí titulní list, v nabízeném torsálním exempláři začíná kniha stranou 21 a končí stranou 80. První a poslední dochované strany potrhané a zčásti při kraji utržené. Papír zašpiněný a místy proděravělý od červotoče. Knihopis ani Generální soupis knih ČR neevidují žádný podobný exemplář.
Cena: 1800 Kč