CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Tichý, František

Ex libris A. Daňková

ID:
2258
Rok:
1923
Kategorie:
Ex libris
Rozměry:
92 x 68 mm (103 x 79 mm)
Komentář:
Původní černě tištěný linoryt, nesignováno. Dvořák: Soupis č. 2.
Cena: 1000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

František Tichý (25. 3. 1896 Praha – 7. 10. 1961 Praha)
Český malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, filmový výtvarník a pedagog. Studoval u prof. J. Obrovského, V. Nechleby a K. Krattnera na AVU v Praze (1917-1923), školu však nedokončil v důsledku neshod se svými pedagogy. Mezi lety 1929 a 1935 žil ve Francii, kde jeho umělecký vývoj dostál značného dozrání. Pracoval také v cirkuse a atmosférou manéže, cirkusů a artisty byl v tvorbě ovlivněn na celý život. V malbě a grafice uplatňoval motiv balance, který nebyl jen zobrazením artistického výkonu, ale také zohledněním života a lidské existence. Další náměty představovalo prostředí kaváren, dění na ulicích a periferiích měst. Mimo jiné se také věnoval ilustraci, kresbě a typografii, přičemž některé z nich uveřejňoval časopisecky. Od dvacátých let příležitostně navrhoval šperky ze stříbra a měděného plechu. Zároveň se zabýval plakátovou a známkovou tvorbou i scénografií. Mezi lety 1945 a 1951 působil jako profesor na VŠUP v Praze. V padesátých letech ilustroval knihy a bibliofilské tisky, vytvářel drobné grafické práce (pozvánky, exlibris) a spolupracoval s filmem. Byl členem Devětsilu, SČUG Hollar (od r. 1932), SVU Mánes a České akademie věd a umění (1946). Jeho rozsáhlé dílo je zastoupeno ve sbírkách NG, UPM, GHMP, ČMVU v Praze, MG v Brně, SNG v Bratislavě, GMU v Roudnici nad Labem, GVU v Havlíčkově Brodě, Západočeské galerie v Plzni, AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Ostravě, MU v Olomouci, OG v Liberci, Severočeské galerie v Litoměřicích, GBR v Lounech a jinde.