CZ EN

GalerieAutor, název, rok

Jan Hendrych

Kresby.

Termín Oct - Dec
Komentář

Čtvrtá výstava sochaře Jana Hendrycha ve Ztichlé klice.


Jan Hendrych (* 28.11.1936 v Praze), sochař, malíř, restaurátor, kurátor a vysokoškolský pedagog. Syn právníka Jaroslava Hendrycha a sochařky Olgy, roz. Tobolkové, žačky prof. Španiela. V letech 1951–1955 absolvoval Střední průmyslovou školu bytové tvorby, na pražské UMPRUM studoval v letech 1955–1961 v sochařských ateliérech prof. Wagnera a Kavana, poté (1963–1966) postgraduálně na AVU u prof. Hladíka a Lidického. Poprvé se jako sochař zúčastnil výstavy Socha 1964 Liberec a vystavoval se členy skupiny Index v GMU v Roudnici (1966) a Galerii Vincence Kramáře (1968). První samostatné výstavy měl roku 1966 v Galerii mladých v pražském Mánesu a 1967 v letohrádku Ostrov. Po r. 1968 ztratil možnost vystavovat a živil se restaurováním soch. Svou volnou tvorbu mohl vystavit až r. 1988 v Galerii hl. m. Prahy na Staroměstské radnici. R. 1990 byl pověřen vedením Ateliéru figurálního sochařství na pražské AVU a o rok později zde byl jmenován profesorem. Zároveň působil jako externí profesor na Akademii umění v Banské Bystrici a od r. 2000 jako vedoucí tamějšího sochařského ateliéru. V roce 1993 se stal členem obnovené Umělecké besedy, r. 1995 členem Státní komise pro kovová platidla ČNB. V letech 1993-95 byl prorektorem AVU. V letech 1997 a 1999 vedl dva semestry figurálního modelování na Akademii v Helsinkách. Vytvořil rozsáhlý soubor přípravných kreseb a grafických listů (suchá jehla, lept) jako studie k sochám. Řada kreseb se sochařskou tvorbou přímo nesouvisí a tvoří svébytnou součást jeho malířského díla.