CZ EN

GalerieAutor, název, rok

Michel Fingesten

80 let od smrti Sigmunda Freuda

Termín May - Aug
Komentář

Grafické cykly (1915) "Psychoanalytische Glossen" a "Ecce femina".


V roce 1913 se Michel Fingesten po jedenáctiletém, mnohdy velmi strastiplném a dobrodružném potulování světem usazuje natrvalo v Berlíně. Ve městě, které se dynamicky rozvíjí a roste, které je však plné kontrastů, na jedné straně nevázaná veselost hraničící s dekadencí, na straně druhé bída dělníků a mnoha přistěhovalců z východu. Ve městě, kde se mísí probouzející se národní šovinismus spojený s osobou císaře Viléma II. s kosmopolitismem, morálka maloměšťáka s uvolněností mravů. Fingesten, který byl řadu let konfrontován s tvrdou realitou života, zažil hlad, viděl smrt v mnoha podobách, útisk, nesvobodu a násílí, našel ve městě, které Mark Twain v téže době přirovnal k Chicagu, živnou půdu pro svoji inspiraci. Dva grafické cykly „Ecce Femina“ a „Psychoanalytische Glossen“ vznikly v roce 1915 a jsou pravděpodobně prvními výtvarnými pracemi, které reflektují Freudovu psychoanalýzu a jeho „Výklad snů“ mnoho let před surrealisty. Na jednom z listů ostatně Fingesten profesora Freuda i s jeho slavnou pohovkou vyobrazil. V těchto dílech se autor zcela vymanil z pout dobových konvencí a skrze pohlavní pud zrušil hranice nedotknutelného, aby mohl zobrazit člověka jako tvora odjakživa zmítaného svými vášněmi a touhami. Mnohdy způsobem karikujícím, plným vtipu, ale vždy s porozuměním pro lidské slabosti. Pohlavní láska je jedinou silou, která zabezpečuje nesmrtelnost lidského rodu a skrze kterou se autor vysmívá smrti. „Pereant mors, floreat vita“ (Ať zhyne smrt, ať žije život).