CZ EN

GalerieAutor, název, rok

Norbert Hochsieder

Grafické práce z let 1919-1944, část I.

Termín Dec - Jan
Komentář

Grafické práce z let 1919-1944, část I.


Naštěstí život přináší i šťastné náhody. Lze za ni považovat objevení rozsáhlého souboru velmi kvalitních prací téměř zapomenutého a dnes skoro neznámého autora, Norberta Hochsiedera. Díky tomuto objevu Patrika Šimona můžeme lépe zhodnotit a docenit dílo, které je v malém množství roztroušené v nemnoha depozitářích státních galerií a v několika soukromých sbírkách. Objevený soubor obsahuje téměř 300 prací od nejstarších z doby před první válkou až po práce z roku 1944. Rané autorovy práce jsou převážně realistické, barevně více potlačené. Postupně se kresba uvolňuje, stává se více zkratkovitou, nabývá na expresivní síle. Barevnost se stále více zesiluje, potemnělé plochy se prolínají se světlou modří a jinými zářivými barvami. Autor častěji své grafické listy ručně koloruje. Stále více experimentuje, některé listy vzbuzují dojem, že vznikly v 60. letech 20. století technikou strukturální grafiky, jako by autor na povrch leptané desky nanesl drobné piliny či písek, které pak zafixoval a otiskl. V této souvislosti není bez zajímavosti zmínit kritiku Fritze Lehmanna v Prager Tagblatt z roku 1924 o výstavě Metznerbundu v pražském Rudolfinu, ve které píše o Hochsiederových olejomalbách: „Pokus použít hrubě oškrabané víko od krabice jako podklad pro malbu nemůžeme bráti příliš vážně“. Bohužel se zřejmě tyto práce nedochovaly, ale podobné experimentování s materiálem se začalo běžně objevovat až od 50. let minulého století. Obsahem jeho prací jsou především biblické motivy, výjevy z antické mytologie, ale i civilní život. Vytvořil také řadu prací s motivy ze severní Afriky, kterou navštívil kolem roku 1910. Naopak ve svém díle nijak nereflektuje, a v tom je mezi Němci, kteří žili v pohraničí, zcela ojedinělý, je germánská mytologie a s ní spojená historie. Pravděpodobně to souviselo s jeho katolickou vírou a přesvědčením, které vyjádřil citátem z Michelangela pod jedním svým grafickým listem - „Umění nepatří žádným národům, pochází z nebe“. Velmi pozoruhodné a ojedinělé v kontextu českých Němců jsou jeho práce ze 40. let. Většinou barevně utlumené, některé vyjadřující čiré zoufalství a beznaděj jako práce „Smutné noci“, jiné ironické jako „Popěvek“, kde spoře zahalená dáma utěšuje kostlivce. Na jiné práci nazvané „Příliv a odliv“ je jen ve zkratce naznačená masa lidských těl, která se zmítá dle času sem a tam a pro větší působivost vyleptaná do desky nepravidelných tvarů. Malý lept z roku 1942 nazvaný „Šach“ jako by spíše než hráče, zobrazuje dva protivníky, mezi kterými je přesně vytyčená hranice a kteří přemýšlí, jak ji posunout. A jako tečka „Rozloučení“ z roku 1942, s postavou na tenkých nožkách oblečenou v noční košili a přes ní přehozeným rozvírajícím se pláštěm, obutou ve střevíčkách a na hlavě s nočním čepcem, která odchází pryč do hloubi lesa. Jako by autor nechtěně předjímal své pozdější loučení se svou rodnou zemí. Ačkoliv se nikdy nezapletl s národními socialisty a ve svém díle srozumitelně vyjádřil svoje pocity a názory, byl v roce 1945 ze své domoviny vyhnán. Norbert Hochsieder se narodil v Mariánských Lázních 15. srpna 1879. Vyrůstal v prostředí, které utvářelo a podporovalo jeho výtvarné nadání. Pod vlivem otce, původně hrnčíře, později pozlacovače a malíře návrhů na keramiku, začal studovat na státní odborné škole v Teplicích, kterou i přes nepřízeň osudu dokončil v roce 1897, kdy složil závěrečné mistrovské zkoušky. (Zemřel otec i matka a Hochsieder se musel starat o svých pět mladších sourozenců). Později byl přijat na Akademii výtvarných umění v Drážďanech, krátce pobyl na akademiích v Mnichově a Berlíně, v roce 1911 zimní semestr v Paříži. Po válce studoval jeden semestr na pražské akademii u prof. Augusta Brömseho. Roku 1919 patřil mezi spoluzakladatele pozoruhodné pražské skupiny výtvarných umělců Die Pilger. Zemřel 26. června roku 1958 v Ansbachu.