CZ EN

GalerieAutor, název, rok

Václav Sivko

Obrazy a kresby ze 40. let minulého století

Termín May - Jun
Komentář

Obrazy a kresby ze 40. let minulého století


Václav Sivko se narodil 29. června 1923 v Praze. Po absolvování Malostranské reálky chodil v r. 1942 - 1943 do grafické speciálky k prof. Vodrážkovi na Uměleckoprůmyslovou školu. V r. 1943 se stal členem Umělecké besedy a v této době se seznamuje s Josefem Sudkem, kterého považoval za svého nejpodnětnějšího učitele. V roce 1945 se stal členem SČUG Hollar a Skupiny 29. augusta v Bratislavě. Od roku 1942 pravidelně vystavoval na domácích výstavách spolkových, kolektivních i celostátních. Pracoval v různých redakcích uměleckých časopisů jako například Hollar, Výtvarná práce, Kruh, Květen, Plamen. V letech 1946 - 1956 podnikl studijní cesty po Francii, Bulharsku, SSSR, Vietnamu a Holandsku. V letech 1956 - 1965 se stává vedoucím výtvarné redakce Mladá fronta, v letech 1967 - 1968 v nakladatelství Albatros a výrazně zasahuje svou ilustrační a grafickou tvorbou do československé knižní produkce. Celkem ilustroval nebo vyzdobil a upravil více než 500 knih. Těžiště jeho díla je v kresbách, volné grafice a ilustraci. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie, Ministerstva kultury, krajských galerií a mnoha soukromníků. Zemřel 11.3.1974 v Praze.