CZ EN

Galerie - výstavy

Proběhlé výstavy

Milan Skoch

Práce

Oct - Oct

Český malíř. Více

Jaroslav Blažek

Práce z let 60. a 70.

Sep - Oct

"Jaroslav Blažek se narodil 5. prosince 1927. Před studiem na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1952– 1958 (u profesorů Holého a Rady) studoval také krátce na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde získal již dobré znalosti malířského řemesla a přišel na akademii mnohem lépe připravený než jeho spolužáci. Více

Jindřich Zeithamml

Kresby

Jun - Jul

Narozen: 25.3.1949 v Teplicích V roce 1972 emigroval nejprve do Itálie a poté do SRN. Studia: 1968 AVU v Praze; 1976-82 Staatliche Kunstakademie Düsseldorf v SRN (N.Kricke). 1985 Cena Gustava Poensgena; cestovní stipendium do New Yorku; Cena města Bonnu „Kunst fond Bonn“; Cena země Severního Porýní - Westfálska. 1986 Hilly stipendium, Ženeva. 1995 až dosud pedagogem na AVU v Praze. Vystavuje v zahraničí od roku 1979 a po roce 1991 i v ČR. Zastoupení ve sbírkách: V zahraničí (např. Kunstmuseum Düsseldorf) a v ČR (Muzeum umění v Olomouci). Realizace (výběr): Plastika pro budovu vlády Severního Porýní - Westfálska; plastika pro budovu vlády v Münsteru. Žije a pracuje v Düsseldorfu a v Praze. (z http://ans.ffa.vutbr.cz/prednasky/zeithamml.html) Více

Ivan Wernisch

"Ú.Á.". Vybrané práce z let 2010-2012.

Jun - Jun

Ivan Wernisch je český básník, spisovatel, novinář, překladatel a kolážista. Výstava slaví jeho 70 narozeniny. Více

Dušan Pončák

Pocity;Vyšné Hágy

May - May

narodil sa 19. januára 1941 v Považskej Bystrici Venuje sa voľnej komornej sochárskej tvorbe (plastika, reliéf, plaketa), sochárskej tvorbe v spojení s architektúrou a pamätníkovou tvorbou. Realizoval viacero diel monumentálneho charakteru – pamätníky, pamätné dosky, napr. mramorový reliéf "Niť umenia" – Divadlo J. Záborského Prešov, bronzová socha "Anjel Ochranca" – Hlavná ul. Prešov, tiež sa venuje voľnej kresbe a maľbe. Zúčastňuje sa významných kolektívnych výstavných podujatí a individuálnych výstav, medzinárodných a domácich výtvarných plenérov a sympózií. Žije v Prešove. Více

Michal Matzenauer

Práce na papíře z konce a počátku tisíciletí

Apr - May

"Michal Matzenauer patří mezi tzv. samizdatové autory, a to jako malíř, ale i básník, což dokládají básnické sbírky Alkohol v krvi (samizdat. edice Popelnice, 1981), Pokročilá doba (samisdat. edice Popelnice, 1982) a Postavy na zpracování (Inverze, 1993)... Více

Jaroslav Lacina

Práce z let 1946-1950. (Výstava je na prodej)

Mar - Apr

"Dochované dílo Jaroslava Laciny není velké rozsahem. Několik portrétů, dva velmi sugestivní autoportréty, hřbitovy, lebky zvířat, otcova továrna ve Zlíně, portrét milicionáře v životní velikosti, kytice polních květů, kterou nazval „Bordel v kýblu“.Některé z prací odkazují na znalost tehdejší Picassovy tvorby. Jsou však malovány mnohem expresivněji a dýchá z nich hořký smutek, resignace nad životem." Více

Monika Baumgartl

Coca- Cola and the City- East- West, Tokyo 1970

Nov - Nov

Německá fotografka a performerka Monika Baumgartl se narodila v Praze roku 1942. Žije a tvoří v Düsseldorfu. Více

Michal Blažek

Sochy a reliéfy

Oct - Nov

Michal Blažek má výstavu v galerii Ztichlá klika od 6. 10 do 2. 11. 2011. Více

František Kyncl

Monostruktury a jiné práce na papíře 2

May - Jun

František Kyncl (narozen v roce 1934 v Pardubicích) patří mezi nejvýznamnější české konstruktivisty druhé poloviny 20. století. Po nechtěné emigraci v roce 1968 studoval na Akademii umění v Düsseldorfu a zde se také natrvalo usadil. V současné době patří k významným německým autorům tzv. düsseldorfského okruhu. Více< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další >