CZ EN

Galerie - výstavy

Proběhlé výstavy

Galerie Ztichlá klika

Školní vysvědčení

Jan - Feb

zpátky do školy. Více

Rozvrh hodin

Práce na papíře 1890- 1960

Dec - Jan

lll Více

Zbyšek Sion

Práce na papíře 1955- 1963

Nov - Dec

,,Já jsem byl Hamlet..., v tomto věku kdo nebyl'?" podotkl Zbyšek Sion s lehkou sebeironií nad souborem svých raných kreseb ze studentských let, v nichž dominuje čerň a vedle hospodských scén se jako nejčastější motivy uplatňují lebky, krucifixy a smutné introvertní auto portréty. Více

Zdeněk Beran

Od exprese k destrukci, výběr z raných prací.

Oct - Nov

Patří k nejvýraznějším umělcům české výtvarné scény. Výtvarné vzdělání získal u profesora Zdeňka Balaše na Výtvarné škole v Praze. Na Akademii výtvarných umění poté studoval ateliér nástěnné a monumentální malby u profesora Vladimíra Sychry (1956 - 1962). Svaz výtvarných umělců musel opustit po vydání výnosu Ministerstva vnitra. Více

Eva Janošková

Práce ze 60. let

May - Jun

(1935 Praha). Eva Janošková je grafička a malířka. Více

Pavel Nešleha

Rané Práce

Apr - May

Narozen 19. února 1937 v Praze. Absolvoval Výtvarnou školu na Vinohradech (1952-1956) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1956-62), kde se stal profesorem a vedl ateliér malby (1990–2002). Patřil k výrazným osobnostem generace šedesátých let a českého nekonformního umění. Zabýval se malbou, grafikou, kresbou a fotografickým uměním. Byl spoluzakladatelem skupiny skupiny Zaostalí (1987) a členem S.V.U. Mánes (od 1995). Více

Viktor Pivovarov

"Eidosy s kapkou krve"

Nov - Dec

Viktor Pivovarov se narodil v Moskvě v roce 1937 a od roku 1982 žije a pracuje v Praze. Je pokládán za jednoho z čelních představitelů takzvané Moskevské konceptuální školy, jejíž členové ve svých pracích reflektovali vliv ideologie na sovětský životní styl. Vedle dříve neoficiálních a dnes světově uznávaných moskevských umělců, například Erika Bulatova, Ilji Kabakova či Eduarda Štejberga, se řadí ke členům skupiny Šretěnskij Bulvar. Více

Miloslav Hotový

Práce z šedesátých let

May - Jun

(Nar. 1935). Po ukončení Výtvarné školy (původně Vyšší škola uměleckého průmyslu) v Praze (1954- 1956), kde se poznáva s uměleckými přáteli Jiřím Lacinou, Františkem Kynclem a Karlem Kockem, pokračuje ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru prof, Bedřicha Stefana a prof. Karla Nušla (1956- 1961). V roce 1962 uspořádíva ve Výstavní síni mladých v Pardubicích výstavu fotografií (Výstava fotografií Míly Hotového, 1957- 1960). O dva roky později se dostává do Paříže, poznává soudobé umění i tep svobodného světa, navštěvuje tamní muzea a galerie. Na počátku roku 1965 se účastní výstavy Konfrontace III, která se konala v Alšově síni Umělecké besedy v Praze na Malé Straně. Více

Antonín Málek

Práce na papíře z let 1956- 1963

Mar - Mar

Plocha je malířská protoplasma. Myšlenkou se z ní rodí život. Nejasně nejprve, toliko matně figurativní náznak. Rozštěpení lebky nečlověka co následek. Lidé zrození maskou, lidé předurčení, poznamenaní, ocejchovaní tváří bez lebky, ne smích, ne pláč, škleb. Z masky zrození se ještě ptají: je toto svět, do nějž se lze narodit. Dospěla maska a stala se stínem. Můj stín Antonín je stínem masky ve světě plochy, skrze niž zapomenuto člověka. Ve světě prorostlém metastázami neochoty sdílet a nemožností sdělit. Více

Petra Placáková

Linoryty a monotypy

Dec - Jan

Petra Placáková tvoří a žije v Praze. Více< Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další >