CZ EN

Galerie - výstavy

Proběhlé výstavy

Zdeněk Bouše

Práce na papíře ze 70 až 90 let

Apr - May

Zdeněk Bouše (8. 8. 1928 Kasejovice, 19. 2. 1997 na dálnici u Prahy) vystudoval po válce Státní grafickou školu v Praze a pak jeden rok studoval na VŠUP v atelieru u profesora Wágnera. Když musel prof. Wágner školu opustit, Bouše odešel spolu s ním. Na Státní grafické škole se ve třídě sešel s Boudníkem, Reegenem, Rotbauerem, Krauerem, Dočekalem. Více

Zdeněk Bouše

Práce na papíře ze 40. až 60. let

Mar - Apr

"Měl svůj životní styl denní rytmus. Nenechal se ničím a nikým "rozhodit". Snídal s oblibou vlašský ořech s lýící medu, v krabičce od šňupáku měl dutinky cpané tabákem doplňovaným kořením nebo cigaretami prokládnými křebíčkem. (...) Artefakty volné tvorby strkal do gauče a jím obývanou suterénní místnost v Želivského ulici na Žižkově, původně vyjmutou z bytového fondu, vytopila a při deštích opakovaně ničila potopa způsobená defekty kanalizace." Více

Ozarovy Pasličky

Práce na papíře 1960- 2000

Feb - Mar

I Více

Olaf Hanel /65

Práce ze 70. let

Jan - Feb

Pardubický rodák, malíř, grafik, sochař, konceptuální a akční umělec, ale také kritik a kurátor - Olaf Hanel, člen Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, signatář Charty 77, který v letech 1989 žil v Rakousku a V Kanadě. Více

Friedrich Feigl

Kresby a grafické listy

Nov - Nov

Českonemecký malíř a grafik (6.3. 1884 Praha- 1965 London). V letech 1904- 1905 studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Bukovace, prof. Rubalíka a prof. Thieleho. Studia pro nespokojenost s úrovní výuky nedokončil a dále se vzdělával sám. Podnikl studujní cesty do Antverp a do Paříže, spolu se svými přáteli Fillou a Procházkou byl spoluzakladatelem Osmy. Více

Michel Fingesten

Drobná grafika z počátku 20. a 30. let 2. století

Oct - Nov

Rakouský malíř a grafik. Jeho otec, povoláním tkadlec, byl Rakoušan, matka pocházela z Trstu. jako šestnáctiletý odešel do Vídně, kde dva roky studoval společně s Oskarem Kokoschkou na Akademii. Akademický formalismus, představovaný především silně konzervativním prof. Griepenkerlem mu nevyhovoval, a proto školu po dvou letech opustil, odjel do Hamburku a odtud do Ameriky, čtyři roky se potuloval po Spojených státech amerických a příležitostně kreslil pro časopisy v New Yorku a Philadelphii. Více

Zdeněk Beran

Texty a kresby z první poloviny sedmsesátých let

Mar - Jul

„Nepochybně bude dnes těžko někdo soutěžit například s Ben Violou, protože k tomu prostě nebude mít dostupné prostředky, jaké má on. To shledávám velmi problematickým, ale do značné míry tak tomu bylo vždy. Nicméně záleží vždy na konkrétním umělci, které prostředky mu jsou vlastnější pro jeho vyjádření. Konkrétně v mé tvorbě to byl vzdor vůči tehdejšímu režimu, který vyžadoval bezvýhradnou reklamní a líbivou oslavu své ideologie.“ Více

Vacláv Gatarik

Práce z počátku třetího tisíciletí v kameni, ze dřeva a na papíře

May - Jun

Sochář. Žije ve Norimberku. Výstava kreseb. Více

Ivan Sobotka

Práce z 40. let a 50 let minulého století

Apr - May

Ivan Sobotka (1927- 2008) absolvoval roku 1951 AVU v Praze. Zpočátku byl na volné noze (do roku 1955), poté vystřídal několik občanských povolání: pracoval jako kartolitograf, nátiskař, obtahovač štočků, správce depozitáře NG. Více

Petra Placáková

Obrazy

Mar - Mar

Petra Placáková (1963, Zlín) je malířka a grafička. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Účastnila se výtvarných sympozií LABE-ELBE a řady společných výstav. Více< Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další >