CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Nápis II.

ID:
197
Rok:
1961
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
245 x 160 mm (480 x 338 mm)
Komentář:
Měkký kryt o rozměru desky 245 x 160 mm, tištěný na papír C. M. Fabriano 480 x 338 mm, vpravo dole autorem tužkou podepsaný a datovaný, vlevo dole číslovaný 6/10. Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 80, obr. 91. - Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21396
Cena: 12000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.