CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Grafika II.

ID:
193
Rok:
1960 - 1961
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
246 x 154 mm (510 x 325 mm)
Komentář:
Nesignovaná suchá jehla o rozměru desky 246 x 154 mm na rýhovaném papíře 510 x 325 mm. - Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 94, obr. 108. Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21392
Cena: 5000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.