CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Labyrinty

ID:
200
Rok:
1961
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
160 x 245 mm (315 x 530 mm)
Komentář:
Nesignovaná původní akvatinta o rozměru desky 160 x 245 mm, volný list 315 x 530 mm. Nátisk titulního listu alba Labyrinty, které vydal Balcar v 18 exemplářích roku 1961. Provenience: Zakoupeno od autorova syna.
ID
Cena: 1500 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.