CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Nápis I.

ID:
178
Rok:
1960 (1959)
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
245 x 157 mm (518 x 320 mm)
Komentář:
Původní akvatinta o rozměru desky 245 x 157 mm, vpravo dole tužkou signovaná a datovaná "60", vlevo dole tužkou "E. A." (první otisk); volný list 518 x 320 mm, při spodním okraji tužkou název a datace 1959. Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 77, obr. 65. - Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21329
Cena: 9000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.