CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Nápis III.

ID:
191
Rok:
1959
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
250 x 158 mm (615 x 325 mm)
Komentář:
Akvatinta na tužším rýhovaném papíře o rozměru desky 250 x 158 mm (615 x 325 mm). Volný list autorem vpravo dole tužkou podepsaný a datovaný, při spodním okraji papíru uprostřed název. Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21367
Cena: 8000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.