CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Preludia V.

ID:
192
Rok:
1955
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
157 x 243 mm (342 x 510 mm)
Komentář:
Akvatinta a suchá jehla tištěná na ručním rýhovaném papíře o rozměru desky 157 x 243 mm (342 x 510 mm). Volný list autorem nepodepsaný, při pravém okraji tužkou název a datace. Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 29, obr. 32. - Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21368
Cena: 5000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.