CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Recept

ID:
194
Rok:
1961
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
247 x 159 mm (480 x 333 mm)
Komentář:
Akvatinta o rozměru desky 247 x 159 mm, tištěno na papíře C.M.Fabriano 480 x 333 mm, autorem vpravo dole tužkou signováno a datováno, vlevo dole číslováno 8/10. - Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 79, obr. 88. Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21393
Cena: 10000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.